STRESSHANTERING

Som stresspedagog kan jag hjälpa dig mot en mer balanserad livsstil

Jag erbjuder stresshantering för både individer & grupper. 

Återhämtningssamtal

Under återhämtningssamtalet går vi igenom din aktuella situation och vilka förändringar du önskar göra för att minska stressen och öka balansen i ditt liv. Utifrån det skapar vi en plan framåt med konkreta och nåbara steg. 

PRISER

Återhämtningssamtal 60 min
650 SEK


Behöver du en hälsokonsult på din arbetsplats kan jag hjälpa dig. Jag erbjuder hälsofrämjande och förebyggande insatser för att förebygga arbetsrelaterad stress och ohälsa.

skicka förfrågan